GEMOTIVEERD VERSLAG

Bij de aankoop van een appartement of een gebouw in een mede-eigendom wordt er een basisakte opgemaakt. Dit is een beschrijving van het onroerend geheel, de privatieve – en gemeenschappelijke delen. Als koper word je de enige eigenaar van een privatieve entiteit, maar koop je ook een deel uit de gemeenschappelijke delen. De bepaling van het aandeel in de gemeenschappelijke delen (1000-sten) dat aan ieder privatief is verbonden wordt neergeschreven in het met redenen omkleed verslag van de landmeter-expert en wordt opgenomen in de basisakte. Voor die bepaling wordt er rekening gehouden met de netto-vloeroppervlakte, de ligging en de bestemming van de privatieve delen.

De berekening van het aandeel is van belang voor o.a. de verdeling van de kosten en lasten onder de mede-eigenaars voor de gemeenschappelijke delen, maar ook bepaalt het je aandeel in het aantal stemmen tijdens een algemene vergadering of bij een verdeling van aansprakelijkheid.

Voor de bepaling van de quotiteiten in een mede-eigendom maak ik als beëdigd landmeter-expert volgende zaken op:

• De verdeling van het onroerend geheel op de plannen van de architect of na opmeting door een landmeter-expert in:
  - gemene delen
  - privatieve delen
  - gemene delen met privatief gebruiks- en genotsrecht
• Volgens de plannen wordt de netto-vloeroppervlakte bepaalt.
• Berekening van de (tien)duizendsten volgens de netto-vloeroppervlakte, de bestemming en de ligging en dit samengevoegd in een tabel.
• De prekadastratie van de partities opgesteld door de landmeter.
• Opmaak van het met redenen omkleed verslag om opgenomen te worden in de basisakte.

 

PLAATSBESCHRIJVINGEN

Plaatsbeschrijving bij aanvang en einde werken

Een gedetailleerde vastlegging waarin een gebouw of wegenis zich bevindt en vormt een belangrijk document om discussies uit te klaren tijdens het bouwproces. Als landmeter-expert zijn we een onafhankelijke partij met bouwkundige kennis voor de opmaak van een plaatsbeschrijving.

Plaatsbeschrijving bij aanvang en einde huurovereenkomst

De plaatsbeschrijving bij aanvang en beëindiging van een huurcontract is een verplicht document. Het betreft een gedetailleerde vastlegging bij de aanvang van de verhuring om zo discussies te vermijden bij het beëindigen van de huurovereenkomst omtrent eventuele schade.

 

SCHATTINGEN

Bij de aankoop of verkoop van een goed en bij de aanvraag van hypothecaire kredieten dient men vaak een schatting voor te leggen. Als landmeter-expert kom ik ter plaatse en wordt de buurt volledig bestudeerd. Al deze gegevens komen in een objectief schattingsverslag waar u voor het te schatten onroerend goed een eerlijke waarde bekomt.

 

LANDMEETKUNDE

Bestaande toestand

In samenwerking met collega landmeters kan ik u een totaalpakket aanbieden waarbij de landmeetkundige opmetingen worden uitgevoerd, eventueel in combinatie met een verslag zoals hierboven beschreven.

Grensbepaling

Voor de bepaling van de scheidingslijn, ligging van de rooilijn e.d. kan ik u na de opmeting van de bestaande toestand een PV van opmeting overmaken waarbij de grensbepaling wordt vastgelegd.

Verkavelen

Indien u een stuk grond wenst te verdelen in twee of meerdere delen is een verkavelingsvergunning vereist. Ik kan u de volledige opmaak van het verkavelingsdossier aanbieden waarbij het stuk grond wordt opgemeten, de landmetersplannen en eigendomstitels worden opgevraagd en de nodige formulieren voor het aanvraagdossier worden opgemaakt.